Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu dle způsobu výběru formy úhrady a dodání při registraci. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku.

Způsob platby

Cenu zboží může kupující uhradit dobírkou při převzetí zboží prostřednictvím přepravní služby, platbou předem na účet (po objednání zboží Vám bude zaslána faktura s číslem účtu) nebo přímo v obchodě MOSAIKA, Latrán 47, 381 01 Český Krumlov. Provozní doba je pondělí-sobota od 9-18 hodin, nebo po individuální domluvě v jinou dobu.

Termín dodání

Objednané zboží bude dodáno nejpozději do 14 dní. Pokud bude zboží skladem, bude odesláno následující den prostřednictvím přepravní služby. Před odesláním Vás budeme informovat.

Poštovné a balné

Při dodání zboží účtujeme poštovné a balné ve výši 150,– Kč v České republice. Na Slovensko cena balíku 350,–Kč, doběrečné je v  EUR. Cenu v EUR zašleme po objednání zboží. Zboží na Slovensko zasíláme jen soukromým osobám.

Vlastnická práva ke zboží

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, jedinou podmínkou je úplné zaplacení sjednané kupní ceny.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona (24 měsíců). Doporučujeme balík rozbalit před přepravní službou (pokud se vám bude zdát balík poškozený nebo podezřele chrastit) toto poškození zapsat do přepravního protokolu, nebo sepsat reklamační protokol

Reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány, pokud možné zaslat i foto.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací  /tzn. v rozporu s pokyny uvedenými v příbalovém letáku/. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídit nebo informovat zákazníka o průběhu jejího vyřizování.

Nakládání s osobními daty

Firma Zuzana Seidlová, Suchý vršek 2121/2, 158 00 Praha 5  se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat. Kupující se může spolehnout, že jeho data budou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a proti zneužití. Pro chod elektronického obchodu jsou však osobní data nezbytná pro identifikaci kupujícího.